فرم درخواست استخدام

شرکت فن اوران ایماکو در راستای تکمیل نیروی انسانی خود از واجدین شرایط دعوت به عمل میاورد . خواهشمندیم پس از تکمیل فرم زیر و ارسال آن منتظر تماس ما جهت انجام مصاحبه حضوری باشید. شایان ذکر است اطلاعات ارسالی افراد به صورت کاملا محرمانه محفوظ بوده و باز نشر نخواهد شد .

مشخصات فردی :
سوابق آخرین مدارک تحصيلي :
سوابق حرفه ای :

لطفا در صورت داشتن سابقه کار، شرح شغل وظایف محوله در هریک از سمت های ذکر شده را در انتهای رزومه مرقوم فرمایید.

مهارت در زبان خارجی :
مهارت کامپیوتری
لطفا صبر کنید