بارکد اسکنر یک بعدی

magelan-3200

بارکد اسکنر یک بعدی Magellan 3200 1D

»خوانش بارکد های ضعیف و ناخوانا
»محل کارت حافظه میکرو SD
»Illumix ™ روشنایی هوشمند
»تکنولوژی برای خواندن بارکد از روی تلفن های همراه و یا لپ تاپ
» ارگونومی مناسب برای دست آزاد یا طراحی شده جهت عملیات دستی
» تصویربرداری دقیق و حذف حجم اسکن misreads ناشی از خطوط اسکن لیزر
»ساخت:کشور ایتالیا

ادامه

magelan-2200 imaco copy

بارکد اسکنر تک بعدی Magellan 2200 1D

Illumix ™ فن آوری روشنایی هوشمند
تکنولوژی برای خواندن بارکد از روی تلفن های همراه و یا لپ تاپ
•تعداد خطوط اسکن :۲۰ خط
•قابلیت خوانش بارکد های ضعیف و مخدوش
• ارگونومی مناسب برای دست آزاد یا طراحی شده جهت عملیات دستی
»ساخت:کشور ایتالیا

ادامه

Datalogic_MAGELLAN800i

بارکد اسکنر یک بعدی Magellan 800 1D

»بدون قطعات متحرک برای بهبود قابلیت اطمینان
»Illumix ™ روشنایی هوشمند
»تکنولوژی برای خواندن بارکد از روی تلفن های همراه و یا لپ تاپ
» ارگونومی مناسب برای دست آزاد یا طراحی شده جهت عملیات دستی
» تصویربرداری دقیق و حذف حجم اسکن misreads ناشی از خطوط اسکن لیزر
»ساخت:کشور ایتالیا

ادامه