ریبون های وکس ( Wax )

ریبون های وکس

ریبون Wax یکی از ارزانترین انواع ریبون ها میباشد. این نوع ریبون بیشترین استفاده را روی برچسب های کاغذی دارد. ریبون Wax مقاومت چندانی از نظر پاک شوندگی در مقابل سایش، شستشو و شرایط محیطی ندارد.