برچسب های PVC

برچسبهای PVC

لیبل یا برچسب های PVC حالت پلاستیکی داشته و تا ۸۰ درجه سانتی گراد حرارت را تحمل می‌کنند و دارای مقاومت از نظر کشیدگی می‌باشند. این گونه برچسب ها در مقابل عوامل محیطی از قبیل باد و باران و گرمای آفتاب مقاوم هستند که در بخشهای لوازم خودرو ، لوازم خانگی و داروسازی استفاده زیادی دارند و دارای انواع مات و براق می‌باشند.که به آن لیبل ها یا برچسب های صدفی نیز اطلاق میگردد.