برچسب پشت متال

برچسب-های پشت -متال copy

برچسب پشت متال این برچسب به دلیل دارا بودن چسب قوی و مقاومت بالای لیبل در برابر رطوبت ,گرما و حرارت دارای کاربر دهای گوناگون در صنایع مختلف میباشد از مجموعه های خودرو سازی گرفته تا صنایع نساجی ,رنگسازی, تولید کنندگان فرش, کفش , پوشاک و غیره از این نوع  لیبل یا برچسب ها استفاده میکنند