ریبون های سوپر رزین ( Super Resin )

ریبون های سوپر رزین

ریبون Super Resin یا Premium Resin برای مصارف خاص به کار میرود و بیشتر برای چاپ روی برچسب اموال و PVC به کار گرفته میشود. این نوع ریبون در مقابل شویندههای قوی مقاومت بیشتری داشته و معمولا از آنها در مواردی مانند چاپ بر روی برچسبهایی که در محیط های باز استفاده میشود و لازم است کیفیت خود را تا زمانی نزدیک به پنج سال حفظ کنند و یا در مجاورت مواد شیمیایی قرار دارند استفاده میشود.