نرم افزار های ردیابی و مدیریت بیماران مبتنی بر بارکد

نرم افزار های ردیابی و مدیریت بیماران مبتنی بر بارکد

نرم افزار های ردیابی و مدیریت بیماران مبتنی بر بارکد که در بسیاری از بیمارستان ها نبود اطلاعات کافی و دقیق از مشخصات بیمار و روند درمان آن، باعث به وجود آمدن اشتباهات مالی و جانی جبران ناپذیری شده است امروزه این اطلاعات به صورت سنتی و در پرونده های پزشکی به صورت دستی ثبت میگردد که سبب اتلاف وقت مراجعین و مفقود شدن پرونده ها ی بیماران گشته است .از سال ۱۹۸۴ استفاده از مچ بند های بیمارستانی به صورت گسترده در بیمارستان های هوشمند رایج گشت.

بخشی از مزایای این سیستم شامل:
•ثبت مشخصات بیمار به صورت بارکد و نوشتاری و قرار دادن آن بر روی مچ بیمار جهت قرائت و خوانش اطلاعات آن
•• افزایش سرعت ترخیص بیماران
•• کنترل ساعتهای کارکرد پرسنل مراجعه کننده به بیمار
•• افزایش دقت در آمارهای مختلف
•• شفاف شدن اطلاعات پزشکی و مالی
•• مشخص شدن داروها ی مورد استفاده بیمار
•• افزایش نظارت مدیریت در قسمتهای مختلف
•• جلوگیری از مفقود شدن پرونده مالی بیماران
•• ثبت و کنترل عملکرد کاربران و پرسنل مرکز

جهت دریافت مشاوره رایگان در رابطه با نوع نرم افزار مورد نیاز خود با کارشناسان این مجموعه تماس حاصل فرمایید.