نرم افزار های مدیریت اموال مبتنی بر بارکد

وزارتخانه ها ،بانک ها ،موسسات و سازمان های مختلف دولتی و خصوصی دارای اموال و دارایی های ثابت و غیر تابتی هستند که داشتن اطلاعات آن کالا ها برای این مجموعه ها به امری لازم و حیاتی تبدیل شده است این اقلام همچون :سیستم های کامپیوتری ،لوازم اداری ،تجهیزات ارتباطی و تاسیسات، دارای ارزش های مادی و معنوی بسیاری برای مجموعه ها هستند ،که در کشور ما تقریبا جمع آوری این اطلاعات به صورت کاملا سنتی و کاغدی و با استفاده از الصاق لیبل بر روی کالا وبدون ثبت و نگه داری اطلاعات آن در بانک های اطلاعاتی صورت میپذیرد . جهت داشتن مشخصاتی از قبیل محل نگهداری ،نام اموال ،علت خروج اموال از مجموعه و مسول مربوط به نگه داری از آن باید با استفاده از نرم افزار های مبتنی بر بارکد این اطلاعات را در بانک های اطلاعاتی ذخیره کرد .

جهت دریافت مشاوره رایگان در رابطه با نوع نرم افزار مورد نیاز خود با کارشناسان این مجموعه تماس حاصل فرمایید.